Dziś jest
PL EN DE UK LT

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » ZOSPRP » Aktualności

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

W poniedziałek, 7 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkie Oddziały Miejsko - Gminne z powiatu piskiego, członkowie ustępującego zarządu, zaproszeni goście oraz członkowie nowego zarządu wybrani na Zjazdach Miejsko – Gminnych.
Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Olsztnie reprezentował na zjeździe dh Grzegorz Matczyński – dyrektor zarządu wykonawczego.

Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zbigniew Włodkowski, który przywitał wszystkich obecnych a następnie poddał pod głosowanie kandydatury na przewodniczącego oraz sekretarza Zjazdu. Przewodniczącym Zjazdu został dh Mariusz Semenowicz a sekretarzem Paweł Pieńkosz.

W pierwszej części Zjazdu dokonano podsumowania działalności Zarządu Oddziału Powiatowego w kadencji 2011 – 2016. Sprawozdanie podsumowujące złożył Prezes ustępującego Zarządu dh Zbigniew Włodkowski. Podkreślił, że Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje zrzeszające ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Strażacy OSP swoje działania wykonują społecznie, poświęcając swój czas, nierzadko zdrowie a czasami nawet życie. Dlatego członkowie OSP cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa.

Na terenie powiatu piskiego dział 28 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 3 nie zapewniają gotowości bojowej. W czasie trwania mijającej kadencji 2 jednostki OSP zakończyły swoją działalność a 2 połączyły się (OSP nr 1 Orzysz i OSP Odoje) tworząc jedną jednostkę OSP Odoje. 9 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a trzy kolejne są przygotowywane do włączenia. W latach 2012 – 2016 najwięcej zdarzeń odnotowały jednostki:

OSP Orzysz – 727

OSP Ruciane Nida – 563

OSP Biała Piska – 488

OSP Drygały – 292

OSP Okartowo – 139

OSP Liski – 137

W latach 2012 – 2016 Komenda Powiatowa PSP w Piszu zorganizowała dla strażaków OSP 22 szkolenia specjalistyczne, w których wzięło udział 431 ratowników.

W okresie działalności ustępującego zarządu jednostki OSP z terenu powiatu wzbogaciły się o pięć samochodów ratowniczych, w tym 3 nowe (OSP Orzysz, OSP Biała Piska, OSP Drygały) oraz 2 wycofane z podziału Komendy Powiatowej PSP w Piszu (cysterna – OSP Hejdyk, Renault – OSP Drozdowo – Zastrużne). Dwie jednostki otrzymały łodzie ratownicze, 5 jednostek zestawy hydrauliczne do ratownictwa drogowego, 5 jednostek zestawy do ratownictwa lodowego i wodnego. Zakupiono też 12 aparatów oddechowych, kilkanaście zestawów PSP R-1 do ratownictwa medycznego, umundurowanie oraz inny drobny sprzęt ratowniczy.

W okresie sprawozdawczym wybudowano 1 nową remizę (OSP Wiartel), a kilka innych wyremontowano i zmodernizowano.

Podsumowanie zakończyło się wręczeniem podziękowań członkom ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.


W dalszej części Zjazdu dokonano zatwierdzenia składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.


W skład Zarządu Oddziału weszli:


mł. bryg. Paweł Pieńkosz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Piszu

Jan Karbowski – kapelan strażaków

Marek Wysocki – V-ce Sarosta Powiatu Piskiego

Mirosław Cimoch – Biała Piska

Marek Konopka – Biała Piska

Piotr Sulewski – Biała Piska

Krzysztof Badurek – Biała Piska

Zbigniew Włodkowski – Orzysz

Mariusz Semenowicz – Orzysz

Robert Włodkowski – Orzysz

Roman Prokopczuk – Orzysz

Krzysztof Wyrwas – Orzysz

Andrzej Machajewski – Orzysz

Jerzy Małecki – Pisz

Henryk Klama – Pisz

Waldemar Kot – Pisz

Michał Słonka – Pisz

Antoni Słonka – Pisz

Ryszard Wolicki – Pisz

Piotr Ryszard Feliński – Ruciane Nida

Mirosław Karczmarczyk – Ruciane Nida


Skład Komisji Rewizyjnej:


Hubert Mężak – Ruciane Nida

Paweł Dubliński – Orzysz

Andrzej Minierski – Biała Piska


Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonał wyboru Prezydium Zarządu w składzie:


Jerzy Małecki – Prezes Zarządu

Zbigniew Włodkowski – Wiceprezes

Mirosław Cimoch – Wiceprezes

Mariusz Semenowicz – Sekretarz

Waldemar Kot – Skarbnik

Marek Wysocki – Członek Prezydium

Michał Słonka – Członek Prezydium

Piotr Feliński – Członek Prezydium

Przedstawicielem Zarządu Oddziału Powiatowego w Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP został dh Robert Włodkowski. 


Jedną z uchwał podjętych podczas Zjazdu była uchwała w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Powiatowego na lata 2016 – 2020, w której wytyczono cele do realizacji na kolejne 5 lat. Przed nowym Zarządem Oddziału Powiatowego, ale także przez Zarządami Oddziałów Miejsko – Gminnych oraz Zarządami poszczególnych jednostek OSP jest mnóstwo pracy, bo jak wynika z prelekcji Komendanta Powiatowego PSP w Piszu st. bryg. Krzysztofa Kroszkiewicza poprzeczka będzie podnoszona do góry, po to aby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom przebywającym na terenie powiatu.

Mariusz Semenowicz 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-11-08 11:13 | Mariusz Semenowicz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Miejsko - Gminny w Orzyszu

Prezydium Zarządu:

Prezes Zarządu:
mgr Zbigniew Włodkowski

Wiceprezes Zarządu:
mgr Mariusz Semenowicz

Komendant Gminny:
Robert Włodkowski

Sekretarz:
Agnieszka Dąbrowska-Mróz

Skarbnik:
Roman Prokopczuk

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too