Dziś jest
PL EN DE UK LT

Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Wydział Edukacji

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Agata Borchet 2021-08-17 11:15
więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Admin 2020-08-17 10:43
więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Beata Jażdżewska 2019-08-23 12:11
więcej

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

W dniu 18 stycznia 2019r. w sali sesyjnej nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Orzyszu, odbyła się uroczysta I Sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz, która została powołana Uchwałą Nr XVI/103/15 Rady Miejskiej w Orzyszu. Sesję poprowadziła zgodnie ze Statutem Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Pilarczyk. W obecności Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, Wicestarosty Powiatu Piskiego Marka Wysockiego oraz dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek podległych, nauczycieli uczniowie złożyli ślubowanie. W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz. Opiekunem nowej rady będzie Pani Katarzyna Napierska. Wszystkim radnym III kadencji gratulujemy i życzymy sukcesów.
Beata Jażdżewska 2019-01-18 11:28
więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Beata Jażdżewska 2018-08-31 09:36
więcej

Międzynarodowa wymiana młodzieży

W ramach projektu Międzynarodowa wymiana młodzieży „Sport, historia i zabawa to młodzieży wspólna sprawa” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 37800,00zł mieliśmy okazję wspólnie spędzić niezapomniane chwile. Głównym celem projektu było poszanowanie idei tożsamości narodowej, kulturowej, przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze. Poprzez poznawanie kultur krajów wymiany partnerskiej pogłębiło się wzajemne zrozumienie młodzieży z różnych środowisk. Młodzież poprzez zabawy, wycieczki, sport poznawała kraj swoich przyjaciół z Polski i Gruzji. Następnym etapem projektu będzie pobyt w Gruzji w terminie od 17 listopada do 24 listopada br. 14 osobowej delegacji młodzież wraz z opiekunami.
Beata Jażdżewska 2017-10-30 11:58
więcej

Polsko - czeski obóz sportowo - turystyczny w Ujeździe

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okartowie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu w dniach 31.07.2017r.- 9.08.2017r. uczestniczą w obozie w ramach projektu pn. „Polsko - czeski obóz sportowo - turystyczny w Ujeździe” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V- A Republika Czeska – Polska.
Beata Jażdżewska 2017-08-01 14:48
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli

ul. Giżycka 4/2
12-250 Orzysz


(0-87) 423 72 63
(0-87) 423 72 63

zoesip@orzysz.pl

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too