Dziś jest
PL EN DE UK LT

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKARTOWIE - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie » Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKARTOWIE

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Warmia i Mazury wróciły do Macierzy. Na terenie byłych Prus Wschodnich zaczęła się tworzyć polska administracja państwowa. Z falami osadników w czerwcu 1945 r. zgłaszać się poczęli pierwsi nauczyciele. Wkrótce zorganizowano inspektorat szkolny w Piszu - stolicy powiatu. Pierwszym dyrektorem, a właściwie kierownikiem okartowskiej szkoły mianowano w roku 1947 pana B.Czapskiego, który pełnił tę funkcję do roku 1953. W latach 1953-72 stanowisko kierownika, a później dyrektora piastował pan Antoni Paszkiewicz. Szkoła mieściła się wówczas w poniemieckim budynku szkolnym, a także - ze względu na dużą liczbę dzieci - w trzech izbach wynajmowanych w prywatnych domach. Sytuacja ta była głównym powodem podjęcia przez władze oświatowe decyzji o budowie nowej szkoły w ramach programu "1000 szkół na tysiąclecie Polski". Nową szkołę oddano do użytku w 1970 r., a w roku 1972 jej dyrektorem został pan mgr Zdzisław Głąbała. Podjął on działania mające na celu budowę sali gimnastycznej. Niestety - rok 1976 to rok przeobrażeń administracji państwowej. Zgromadzone materiały budowlane zostają decyzją administracyjną zabrane z boiska szkolnego, na którym pozostały wykopy i fundamenty niedokończonej sali gimnastycznej. Mimo tych niepowodzeń dyrektor organizował kolonie letnie dla dzieci z Warszawy i Łodzi, przeznaczając zarobione pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych i modernizację budynku. Był aktywnym organizatorem harcerstwa na terenie gminy Orzysz i powiatu Pisz. W uznaniu zasług w pracy społecznej i zawodowej zostaje odznaczony honorowym stopniem instruktorskim Harcmistrz Polski. Tragiczna śmierć przerywa życie pełne oddania dla dzieci i zawodu nauczycielskiego. W roku 1992 dyrektorem szkoły mianowany zostaje pan mgr Andrzej Chrzanowski, absolwent tejże szkoły. W tym okresie tak trudnym dla polskiej oświaty nowemu dyrektorowi udaje się utrzymać wysoki poziom nauczania. Od roku 1997 dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze konkursu, jest mgr Zbigniew Włodkowski - również absolwent okartowskiej podstawówki. Od dwóch lat funkcjonuje reaktywowane przez obecnego dyrektora Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Dochody uzyskane z wakacyjnego wypoczynku zostały przeznaczone przede wszystkim na uruchomienie pracowni komputerowej; ponadto pozwalają one pokryć bieżące koszty remontu budynku, zakupu sprzętu turystycznego oraz organizacji wycieczek dla uczniów. W latach 1999-2001 trwała w szkole "Kampania Bohater", w wyniku której szkoła zdobyła imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W roku 2001 Zbigniew Włodkowski uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego i został wpisany na listę ekspertów MEN. Również w tym roku Rada Miejska w Orzyszu podjęła uchwałę o budowie sali gimnastycznej przy szkole.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2004-10-18 14:55 | Admin

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too