Dziś jest
PL EN DE UK LT

METODA JIGSAW ( z ang. układanka ) - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » matematyka

LIGA ZADANIOWA 2013/2014 - konkurs

Konkurs, adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich zainteresowanych matematyką, trwa od listopada do kwietnia przyszłego roku.

Co dwa tygodnie, na stronie internetowej szkoły (www.lo.orzysz.pl / publikacje nauczycieli / matematyka) prezentowane są trzy zadania konkursowe (inne dla klas pierwszych, a inne dla drugich), które zainteresowani uczniowie rozwiązują w domu. Uczestnicy konkursu mają tydzień na dostarczenie nauczycielowi matematyki rozwiązanych zadań. Po upływie tego terminu rozwiązania nie są przyjmowane. Każde poprawnie zrobione zadanie warte jest 5 punktów.

Pod koniec każdego miesiąca w gablocie na korytarzu szkolnym prezentowany jest dorobek punktowy każdego uczestnika "Ligi zadaniowej”.

Po zakończeniu ostatniego etapu konkursu, uczestników z najwyższą ostateczną liczbą punktów czeka dogrywka (rozegrana w szkole), która wyłoni zwycięzcę - Mistrza "Ligi zadaniowej” w kategorii klas pierwszych i w kategorii klas drugich.

Załączniki

  1. ETAP VI
  2. ETAP V
  3. ETAP IV
  4. ETAP III
  5. ETAP II
  6. ETAP I
Drukuj | Wyślij znajomym | 2011-11-22 21:33 | Jolanta Grądzka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Załączniki

  1. Wymagania edukacyjne z matematyki klasa I, II i III
Drukuj | Wyślij znajomym | 2008-11-28 19:20 | Jolanta Grądzka

METODA JIGSAW ( z ang. układanka )

METODA JIGSAW ( z ang. układanka )

Jest to jedna z metod nauczania we współpracy. Ma charakter uniwersalny i może być stosowana na różnych przedmiotach. Jej zadaniem jest aktywne włączenie uczniów w proces uczenia się. Przez scedowanie na uczniów odpowiedzialności za nauczenie części materiału swoich kolegów zachęca do uczenia się szczegółowego, głębszego.
Metodę JIGSAW wykorzystuje się wtedy, gdy uczniowie mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy. Wszyscy rozwijają się - zgodnie z zasadą, że najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych. W tej metodzie każdy jest ważny, bo od jego pracy zależą wyniki wszystkich.
Są różne nazwy tej metody (,,klasa-układanka” , ,,puzzle” ) , ale sedno jest to samo: każdy uczestnik grupy powinien zostać ekspertem, który w istotny sposób przyczynia się do osiągnięć całego zespołu.
Jak pracować z zagadnieniem JIGSAW puzzle - układanka?

Klasa zostaje podzielona na grupy 4-6 osobowe (w idealnym przypadku liczebność grupy odpowiada ogólnej liczbie grup, a więc 5 grup po 5 osób lub 6 grup po 6 osób).
Krok 1
Uczniowie pracują w grupach tzw. eksperckich. Każda grupa dostaje do przestudiowania inną część lub inny aspekt tematu, działu programowego itp. Grupy mają za zadanie przedyskutować, rozpracować swoją część wiedzy. Każda osoba w grupie musi na tyle dobrze zrozumieć zagadnienie, żeby móc wytłumaczyć je innej grupie uczniów.
Krok 2
Drugi podział na grupy polega na tym, że w skład każdej nowej grupy wchodzi jeden z przedstawiciel każdej z poprzednich (,,eksperckich”) grup. Przedstawiciele ci kolejno relacjonują, czego nauczyli się w poprzednich grupach, na poprzednim etapie. Dobrym pomysłem jest polecić grupie zadanie zbierające wszystkie te informacje.
Krok 3
Eksperci wracają do swoich grup i konfrontują zdobytą całościową wiedzę. Sprawdzają, czy wszyscy nauczyli się wszystkiego.
System ten wymusza współpracę, - aby uzyskać pozytywny rezultat, każdy uczeń musi skorzystać z pomocy (wiedzy) innego ucznia. Każdy też musi pomóc wszystkim pozostałym.

Jaka jest rola i czynności nauczyciela podczas zajęć prowadzonych metodą JIGSAW ?
Podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela jest otwartość na stosowanie metod aktywizujących, a szczególnie prezentowanej. Zwiększają one bowiem atrakcyjność zajęć oraz umożliwiają kształtowanie umiejętności kluczowych.
W przypadku tej metody ważnym jest wybór z całości treści nauczania, zakresu tematyk do realizacji. Wybrane tematyki winny cechować się zbliżoną pod względem zakresu i stopnia trudności strukturą. Każda grupa ,,ekspertów” winna opanować w tym samym czasie mniej więcej równoważne treści, pracować z materiałem o podobnej objętości stron, stopieniu złożoności. Czasami taki układ zamieszczony jest w podręcznikach uczniowskich, w innych przypadkach nauczyciel winien materiały dla pracy uczniów przygotować samodzielnie. Czynnością ważną przed rozpoczęciem zajęć, jest poinformowanie uczniów o kolejności faz pracy i o tym iż opanowanie przez każdego ucznia określonego tematu, będzie w swoisty sposób weryfikowane przez innych uczniów - "Czego się sam nie nauczysz, nie nauczysz innych, ktoś inny nie nauczy ciebie". W trakcie zajęć w grupach nauczyciel obserwuje
i kontroluje stopień zrozumienia tekstu, dokonywanej syntezy, sposobu jej przekazania innym. W trakcie pracy grup winien dokonywać korekt złej interpretacji, stosowanego słownictwa, zakresu ważności poznawanych spraw.
Efektywność stosowania metody JIGSAW
Generalnie poprzez zwiększenie aktywnego udziału uczniów obserwowany jest wzrost w zakresie efektów. Motywacją jest świadomość - ,,za chwilę ja będę musiał kogoś innego nauczyć tego, czego sam się nauczyłem".
Opisana metoda ma wiele zalet. Dzięki niej uczniowie nabywają lub rozwijają szereg cennych umiejętności, takich jak np.:
- czytanie ze zrozumieniem,
- selekcja informacji,
- układanie planu,
- aktywne słuchanie,
- wypowiadanie się na forum grupy,
- współdziałanie przy realizacji zadania,
- rozwiązywanie konfliktów w grupie,
- pełnienie różnych ról.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2006-04-12 16:04 | Jolanta Grądzka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too