Dziś jest
PL EN DE UK LT

WIERZBINY - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Turystyka » Miejscowości » WIERZBINY

WIERZBINY

Wieś położona nad je­ziorem Wierzbińskim, na trasie Orzysz-Ełk, 3 km od Orzysza.

Dawna nazwa Wiesbinien, w 1938r. została zgermanizowana: Stollendorf. Przed lokacją ( 1467/68) znajdował się tutaj majątek należący do Zakonu („der Orden von alters her innengehabt"),
W 1467 lub 1468 roku zostało nadane przez namiestnika Zakonu Krzyżackiego Henryka Reuss von Plauen Krzysztofowi Skolimowi 40 łanów na prawie chełmiń­skim i z obowiązkiem służby w lekkiej zbroi.
Wymienione w spisie gospodarczym Zakonu Krzyżackiego z początków XVlw., pełniącym rolę weryfikatora przemian osadniczych tego okresu.
Było to dobro duże z uprawnieniem wyższego i niższego sądownictwa, począt­kowo traktowane, jako dobro rycerskie, choć status nie został utrzymany.
Chłopi zobowiązani byli do jednej służ­by w lekkiej zbroi(Plattendienst).
Służba ta zobowiązywała wolnych do wystawienia jednego żołnierza „ z płatami i innym lekkim orężem oraz jednym ko­niem". Czasami jednak służba ta oznacza­ła też wystawienie kilkuosobowego pocz­tu- dla Wierzbin i Mikosz wyznaczono 3 służby.
Nowy przywilej z 1538r. nakładał obo­wiązek jednej służby lekko zbrojnej (Plattendienst) na dwóch właści­cieli - Marcina, sołtysa z Drygał oraz Bogusza Kosaka z Mi­kosz. Z daniny zbożowej zwol­nionych było 26 rodzin.
Wierzbiny należały do para­fii w Orzyszu.
Wymienione w popisie wojskowym z 1519r. Znajdowały się tu 3 karcz­my.
W 1759 roku została założona szko­ła. W roku 1935 do szkoły uczęszczało 117 uczniów, a zatrudnionych było 2 na­uczycieli. Liczba mieszkańców miejsco­wości wykazana przez spis powszech­ny z maja 1939 roku -631. Obecnie wieś liczy 214 mieszkańców.

Drukuj | Wyślij znajomym | 2005-09-28 11:53 |

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too