Dziś jest
PL EN DE UK LT

Historia Szkoły Podstawowej w Orzyszu - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu » Szkoła Podstawowa w Orzyszu » Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Orzyszu

  • Wiceminister Oświaty i Wychowania gen. Zygmunt Huszcza przyjmuje meldunek dyrektora szkoły Mikołaja Panasiuka
  • Budowa stadionu i trybuny. Żołnierze JW 1036. Foto. nadesłał uczestnik tych prac p. Ryszard Roguszka.

Historia polskiego szkolnictwa w Orzyszu i jego okolicy nabiera szczególnej wymowy w zestawieniu z okresem przedwojennym. Od początku swego istnienia Orzysz był skupiskiem polskim. Do 1702 roku odprawiano tu nabożeństwa wyłącznie po polsku. Wprowadzenie języka niemieckiego do szkoły szło bardzo opornie. W okresie międzywojennym mieszkało tu wielu Polaków, którzy aktywnie walczyli o polskość tych ziem.

W Orzyszu w 1939 roku była jedna szkoła podstawowa, która mieściła się w dzisiejszym naszym budynku oraz w sąsiednim, gdzie mieściła się Spółdzielnia „Miarex”.

Po wyzwoleniu w 1945 roku społeczeństwo Orzysza stanowili pozostali autochtonowie i przybyli nowi osiedleńcy z sąsiednich powiatów oraz repatrianci. Była to ludność niejednolita, z różnych krańców Polski. Należało podjąć pracę zintegrowania jej, do czego w dużej mierze przyczyniła się szkoła.

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 3 listopada 1945 roku. Polskie władze szkolne przystąpiły do organizowania oświaty w bardzo trudnych warunkach, kiedy Ojczyzna zaczynała leczyć wojenne rany. Piętrzyły się trudności kadrowe – brak kwalifikowanych nauczycieli, brak sprzętu, podręczników, oświetlenia, pomocy naukowych. Jednak wśród ruin i zgliszczy zaczynały tlić się iskierki polskiej oświaty. Z wywiadów dowiadujemy się, że dzisiejszy budynek był zdewastowany, w czasie działań wojennych był tu szpital, więc z urządzeń szkolnych nie pozostało nic. W pierwszym etapie uporządkowano parter, w czym pomogli: burmistrz Orzysza Zygmunt Dowalewski, pracownik magistratu Jerzy Zieliński i technik drogowy A. Boczek. Natomiast autochton Szulc z wielkim oddaniem i bezinteresownie uprzątnął gruz, szklił okna, reperował ławki, instalował tablice. Czynił to z radością, ponieważ spełniły się jego marzenia, aby jego dzieci uczęszczały do polskiej szkoły w wolnej Ojczyźnie. Za te pragnienia i za to, że nie ukrywał, iż jest Polakiem, odbywał kilkuletnią karę więzienia w okresie hitleryzmu.

W pierwszym roku szkolnym 1945/1946 w Szkole Podstawowej w Orzyszu istniały 4 oddziały, tj. I, II, III i IV klasa licząca w sumie 216 uczniów. Pierwszą nauczycielką i kierowniczką szkoły była Bonawentura Szczutowska. W szkole odbywały się pogadanki, koncerty, dzięki czemu wokół niej skupiało się całe życie kulturalne miasta. Ze wspomnień nauczycieli dowiadujemy się, że społeczeństwo Orzysza było bardzo zaangażowane w sprawy rozwoju szkoły. Trwa to nieprzerwanie do chwili obecnej.

W 1964 roku nasza szkoła otrzymała oficjalną nazwę „Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzyszu”. Z dniem 1 września 1964 roku kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzyszu objął długoletni nauczyciel szkoły Mikołaj Panasiuk. W roku szkolnym 1964/1965 w szkole uczyło się 606 dzieci w 15 oddziałach pod kierunkiem 18 nauczycieli. Szkoła nadal borykała sięz pewnymi trudnościami, szczególnie z brakiem sali i boiska. W związku z tym, z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1965/1966 rozpoczęto prace przy boisku szkolnym. Pracowali przy nim wszyscy: nauczyciele, uczniowie oraz z wielkim zaangażowaniem rodzice. Ogromny wkład dała Jednostka Wojskowa 1036, której dowódca płk Jan Trębacz był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego. Zakończenie tego roku szkolnego odbyło się już na nowym boisku. Szkole przybywało nowoczesnych sprzętów, pomocy audiowizualnych.
             Z biegiem lat stary budynek szkolny coraz bardziej wymagał kapitalnego remontu, który zaplanowano na rok 1967 i ukończono w roku 1968. W klasach założono parkiety, zmieniono instalację elektryczną, wykonano generalne malowanie i modernizację kuchni. Rok szkolny 1968/1969 w kronice szkolnej zapisał się jako data sporządzania dokumentacji i budowy sali gimnastycznej. Z wielkim zaangażowaniem pomagali dyrekcji i nauczycielom żołnierze Jednostki Wojskowej 1370. Pracowali przy szkleniu okien, wykonywali elewację, a dzieci i młodzież szkolna wykonywali prace porządkowe. W 1974 roku, w 31 rocznicę utworzenia LWP, nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

Z dniem 1 stycznia 1973 roku w wyniku reformy szkolnictwa szkoła została szkołą gminną. Na stanowisko dyrektora powołano Jerzego Rajkiewicza, na zastępcę Mikołaja Panasiuka. Od tego roku rozpoczęłosię również dowożenie dzieci.

W 1979 roku w 40 rocznicę pamiętnego września 1939 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Od tej pory Szkoła Podstawowa w Orzyszu nosi imię majora Henryka Sucharskiego. W tym uroczystym dniu otwarto również Izbę Pamięci Narodowej, w której złożono urnę z ziemią z Westerplatte, przekazaną szkole przez uczestników walk: B. Rygielskiego, J. Dworkowskiego i W. Ciereszko. Z okazji obchodów 40-lecia szkoły odsłonięto płaskorzeźbę patrona szkoły – dowódcy obrony Westerplatte.

Od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 1997 r. dyrektorem szkoły był Marek Dancewicz, a wicedyrektorem Henryk Sienkiewicz. Wyremontowano sanitariaty i natryski przy sali gimnastycznej oraz sanitariaty główne, zmodernizowano kuchnię, wykonano nowe piece w kotłowni szkolnej, położono nową nawierzchnię na asfaltowym boisku do piłki siatkowej. Przez okres trzech lat w szkole prowadzone było szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży. W maju 1996 r. założony został Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Orzysz funkcjonujący do dnia dzisiejszego.

W latach 1997 - 2007 dyrektorem szkoły był Dariusz Kizling. Przez pierwsze dwa lata obowiązki wicedyrektora pełniła Ewa Laskowska, a następnie Krystyna Kodas. 1 września 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty okres nauki w szkole został skrócony z 8 do 6 lat. Wiązało się to też z połączeniem dwóch szkół podstawowych w Orzyszu tzw. „jedynki” i „dwójki” w jedną szkołę podstawową, która od tego czasu funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa i nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu.  W roku 2004 wyremontowana część budynku po byłym „Miareksie” tzw. część 2a została przekazana na potrzeby szkoły. W budynku tym oddano do użytku 3 sale lekcyjne, łazienki oraz pomieszczenia administracyjne, do których przeniesiono sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora. Ponadto wymienione zostały okna na sali gimnastycznej, kotłownia została zaadaptowana na salę gimnastyki korekcyjnej, powstała sala komputerowa. 

We wrześniu 2007 r. dyrektorem szkoły została Krystyna Kodas, która obowiązki dyrektora pełniła do końca sierpnia 2012 r.  Wicedyrektorem była Wioletta Bałdyga. W czasie 5-letniej kadencji wykonanych zostało wiele prac remontowych: 2008 r. remont pokrycia dachowego głównego budynku szkoły, 2009 r. - wymiana stolarki okiennej w obu budynkach szkoły, docieplenie i odnowienie elewacji głównego budynku szkoły, wyłożenie kostką brukową terenu między budynkami szkoły, remont wejścia do budynku po byłym Miareksie, oddanie do użytku części 2b budynku po byłym Miareksie (w nim dwóch sal lekcyjnych, łazienek, kuchni i stołówki szkolnej), remont schodów w budynku po byłym Miareksie, 2010 r. remont sektora sali gimnastycznej, włącznie z wymianą instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej, adaptacja piwnic na szatnie uczniowskie w głównym budynku szkoły, wykonanie ogrodzenia szkoły, 2012r. - remont świetlicy szkolnej i utworzenie świetlicy dwuizbowej, wymiana parkietu w sali gimnastycznej, lata 2007 – 2012 - remont sali lekcyjnej nr 2, czytelni multimedialnej i biblioteki. W roku 2009 utworzona została multimedialna sala językowa.

W szkole zrealizowane zostały projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r. projekty „Orzysz,Szkoła z Magią w tle” i „Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej wOrzyszu”, a w roku szkolnym 2011/2012 projekt „Każdy w swoją drogą dowyznaczonego celu – indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I-III w Gminie Orzysz”.

Od 2008 r. w szkole realizowany jest program Szkoła Promująca Zdrowie. W 2010 r. szkoła doceniona za działania w dziedzinie zdrowia otrzymała Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W 2009 r. szkoła za działania podejmowane przez społeczność szkolną w dziedzinie ekologii otrzymała Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” przyznany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W roku szkolnym 2010/2011 z inicjatywy Krystyny Kodas, dyrektora szkoły, zorganizowany został Szkolny Dzień Talentów. Od tego czasu impreza ta wpisała się na stałe w szkolny kalendarz.

Szkoła w 2012 r. zrealizowała projekt „Rośniemy razem z roślinami” dofinansowany ześrodków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem – Nidzie, dzięki któremu na terenie szkoły powstał ogród.

We wrześniu 2012 r. dyrektorem szkoły został Bogdan Kraszewski, pełniący swoje obowiązki do końca sierpnia 2015 r. W okresie tym wykonane zostały kolejne remonty iinwestycje: demontaż wieszaków na szkolnym korytarzu i remont szkolnych korytarzy, remont klatki schodowej, wymiana posadzki na dolnym korytarzu w głównym budynku szkoły, remont sal lekcyjnych, gabinetu pedagoga i logopedy oraz pokoju nauczycielskiego, oddanie do użytku szatni szkolnych, remont drabinek oraz osłon na kaloryfery w sali gimnastycznej, renowacja drzwi do sal lekcyjnych, zmiana miejsca zajazdu autobusów szkolnych, zagospodarowanie terenu szkoły poprzez wykonanie ścieżek z bruku, montaż hydrantów wewnętrznych w głównym budynku szkoły, wymiana lamp oświetleniowych w salach i modernizacja oświetlenia awaryjnego, wykonanie mebli do biblioteki szkolnej, wykonanie gablot na ekspozycję pucharów, wykonanie ławeczek na szkolny korytarz i dziedziniec szkoły, modernizacja pracowni komputerowej. Każda z sal lekcyjnych została doposażona w rzutnik multimedialny i laptop. W roku szkolnym 2012/2013 na szkolnym dziedzińcu zamontowany został maszt flagowy.

W latach 2013 i 2014 zrealizowane zostały przez szkołę projekty „Ścieżka zdrowia” i„Ścieżka zdrowia – zwinnościowy tor przeszkód” dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce, którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, które pozwoliły na zamontowanie na szkolnym terenie zestawu urządzeń sprawnościowych.  

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie szkoły utworzone zostały dwa boiska do plażowej piłki siatkowej.

W 2014 r. szkoła otrzymała, po raz drugi, Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”, a w 2015 r. Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej na okres 5 lat. Certyfikat jest uwieńczeniem pracy społeczności szkolnej na rzecz poprawy zdrowia oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz gwarancją, że szkoła pracuje zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki realizacji wielu projektów ekologicznych udało się zagospodarować teren szkolny jako tereny zielone. W 2014 r. szkoła otrzymała, po raz drugi, Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

W latach szkolnych 2011/2012 – 2014/2015 w szkole funkcjonowały po dwa oddziały przedszkolne.

Od 1 września 2015 r. szkoła, razem z Przedszkolem Miejskim Niezapominajka w Orzyszu, tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu. Dyrektorem Zespołu został Bogdan Kraszewski, wicedyrektorem Wioletta Bałdyga. Rok szkolny 2015/2016 to kolejne prace remontowe: wymiena posadzki na górnym korytarzu w głównym budynku szkoły, remont klatki schodowej, remont wejścia do głównego budynku szkoły.

 

(opracowała: Joanna Kosiorek, Wioletta Bałdyga)


Przygotowano m. in. na podstawie protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu z lat 1984 - 2005 oraz pracy magisterskiej Pani Aldony Mataj.


Załączniki

  1. wykaz nauczycieli
Drukuj | Wyślij znajomym | 2005-12-19 11:46 |

Pozostałe aktualności

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too