Dziś jest
PL EN DE UK LT

Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Kultura » Ogród Pracy Twórczej » „Teatrum Orbis…” » Warsztaty reżyserii teatralnej i gry aktorskiej » O prowadzących

KAZIMIERZ BRAUN - Nim warsztat polskich teatrów stoi

KAZIMIERZ BRAUN (ur. 29.VI.1936) studiowa» polonistyk“ na Uniwersytecie Pozna½skim (magisterium, 1958) i reóyseri“ w PWST w Warszawie (dyplom, 1962). Doktoryzowa» si“ na Uniwersytecie Pozna½skim (1971), habilitowa» si“ na Uniwersytecie Wroc»awskim (1975). Zosta» mianowany profesorem w USA w 1989 r., w Polsce w 1992 r. (na podstawie uchwa»y Uniwersytetu Wroc»awskiego z 1984 r., wówczas zablokowanej przez w»adze). Pracowa» w teatrach Gda½ska, Warszawy, Krakowa, ºodzi, Torunia i Lublina, gdzie by» kierownikiem artystycznym Teatru im. Osterwy (1967-1974) oraz jego dyrektorem (1971-1974). W latach (1975-1984) by» kierownikiem artystycznym i drektorem Teatru Wspó»czesnego we Wroc»awiu, skd zosta» zwolniony w trybie nag»ym ze wzgl“dów politycznych. Wyk»ada» na Uniwersytecie Wroc»awskim (1974-1985), w PWST w Krakowie i Wroc»awiu (1978-1985), oraz na licznych uniwersytetach ameryka½skich, m.in. New York University w Nowym Jorku, University of California w Santa Cruz, State University of New York w Buffalo.
Ula Zapolnik 2007-06-16 05:44
więcej

« · 1 · »
..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too