Dziś jest
PL EN DE UK LT

Promocja Gospodarcza Gminy - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Gospodarka » Gospodarka w Gminie Orzysz

Promocja Gospodarcza Gminy

Miejsko-wiejska gmina Orzysz położona jest w południowo – wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego. Po administracyjnym podziale kraju obowiązującym od 1999 roku, gmina Orzysz weszła w skład powiatu piskiego. Obejmuje powierzchnię 363,49 km2 , co stanowi ok. 20% obszaru powiatu. Bezpośrednio graniczy z gminami: Pisz , Biała Piska, Mikołajki, Miłki, Wydminy, Stare Juchy i Ełk. Od strony zachodniej gmina graniczy z jeziorem Śniardwy, obszarowo należącym do gminy Pisz. Ogółem w gminie Orzysz zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 26 sołectw.

Orzysz jest miastem handlowo-usługowym,zaś  gmina ma charakter typowo rolniczy.  W ostatnich latach  znacznie rozwinęła się sieć punktów handlowych
i  usługowych. Najmniejszą popularnością cieszy  się działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorców w zakresie wytwórczym. Na  koniec 2006 roku   działalność gospodarczą,   zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej   miało  382 przedsiębiorców, w tym:  działalność  o charakterze handlowym  prowadziło  128 przedsiębiorców,  o charakterze usługowym - 231,  o charakterze wytwórczym – 23 przedsiębiorców. Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorców to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa.

Gmina  Orzysz posiada opracowane  trzy  główne dokumenty opisujące strategiczne, wieloletnie plany rozwoju miasta i gminy: „Strategia rozwoju miasta i gminy Orzysz” ,  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz” oraz Program Rozwoju Lokalnego. Dokumenty te przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Orzyszu wyznaczają w perspektywie kilkuletniej podstawowe założenia i kierunki rozwoju w sferze społecznej gospodarczej i inwestycyjnej.  „Studium” określa główne kierunki rozwoju przestrzeni miasta i gminy Orzysz. Strategiczne programy gospodarcze określają obszary wskazane w  „Studium” i przedsięwzięcia jakie należy podjąć, aby móc realizować postulat harmonijnego  rozwoju miasta i gminy.  Są  one ze sobą merytorycznie powiązane. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta i gminy Orzysz określone w „Studium „ mają swoje odzwierciedlenie w treści strategicznych programów gospodarczych, które tworzą podstawy do kreowania wieloletniej polityki inwestycyjnej władz miasta oraz programowania i koordynacji współpracy z licznymi instytucjami  współuczestniczącymi w przekształcaniu  orzyskiej rzeczywistości.

Władze Gminy swoją uwagę koncentrują głównie na dalszym nieuciążliwym dla środowiska rozwoju. Dzięki temu  Orzysz postrzegany  jest jako czyste i urocze miasteczko.
Działania  priorytetowe  władz Gminy  Orzysz  w zakresie  rozwoju gospodarczego to:  
- pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie świadczenia usług,
- integracja  przedsiębiorców  oraz lokalnych instytucji i organizacji, mających na celu wspieranie ich rozwoju,
- wzrost zewnętrznych nakładów inwestycyjnych,
- przyjazne partnerstwo  w relacji    inwestor – gmina, 
- udział w targach inwestycyjnych i promocja  lokalnych  przedsiębiorców;
Nasze atuty to:
- korzystne położenie geograficzne,
- rozległe tereny rekreacyjne i walory środowiska przyrodniczego,
- rezerwy terenów  pod budownictwo przemysłowe w branżach nieuciążliwych dla środowiska,  w tym również w zakresie turystyki,
- drogi krajowe nr 16 i 63,
- opracowane miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania,
- wolne moce w mediach / woda, ciepło, oczyszczalnia/,dobrze rozwinięte systemy łączności,
- dobrze wykształcona i relatywnie tania siła robocza, optymizm, kreatywność oraz umiejętność szybkiego odnalezienia się w nowych warunkach gospodarczych mieszkańców.
Gmina  Orzysz wykorzystując swoje położenie, brak uciążliwego przemysłu  i znakomite możliwości inwestycyjne  najintensywniej zachęca do inwestowania w wypoczynek,  turystykę, rekreację oraz w usługi nieuciążliwe dla środowiska.

                                                                             Wyk. B.Konopka

Drukuj | Wyślij znajomym | 2007-06-25 13:22 | Agnieszka Górecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too