Dziś jest
PL EN DE UK LT

Otwarte Turnieje: Szachowy i Warcabowy o Puchar Burmistrza Orzysza - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Kultura » Dom Kultury » Archiwum » Rok 2006

DYKTANDO O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA ORZYSZA

Dom Kultury w Orzyszu zaprasza do udziału w
I Dyktandzie o Złote Pióro Burmistrza Orzysza
Dyktando odbędzie się 7 grudnia 2006r. w Domu św. Rodziny Caritas
w Orzyszu w godzinach:
- 16:00 - część I (pisanie dyktanda)
- 19:00 - część II (ogłoszenie wyników)

W konkursie wyłonieni zostaną:
- Orzyski Mistrz Ortografii
- Orzyski I Wicemistrz Ortografii
- Orzyski II Wicemistrz Ortografii
Patronat honorowy nad imprezą obejmuje
Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Dyktandzie do dnia 1 grudnia 2006r. pod nr tel. (087) 423-70-10 lub osobiście w Domu Kultury w Orzyszu


REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA ORZYSZA 2006
ORAZ O TYTUŁY

- Orzyskiego Mistrza Ortografii
- Orzyskiego I Wicemistrza Ortografii
- Orzyskiego II Wicemistrza OrtografiiI. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Orzyszu
Patronat honorowy obejmuje Burmistrz Orzysza pan Jan Aleszczyk

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. DYKTANDO odbędzie się w kategorii wiekowej od 15 roku życia
2. O przynależności do grupy piszących decydować będzie rok urodzenia – osoby urodzone w i przed rokiem 1991.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa osobiście w Domu Kultury w Orzyszu bądź pod nr telefonu 087 423 70 10
do dnia 1 grudnia 2006
4. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, instytucja jaką reprezentują
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych
6. Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny

III. JURY
W jury zasiadać będą:
dr Beata Kuryłowicz – pracownik naukowy Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Magdalena Wysocka – nauczyciel języka polskiego w Liceum
Ogólnokształcącym w Orzyszu
Urszula Zapolnik absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku,
pracownik Domu Kultury w Orzyszu

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. DYKTANDO o Puchar Burmistrza Orzysza odbędzie się dnia 7 grudnia
w Domu Św. Rodziny Caritas w Orzyszu w godzinach:
1600 – cz. I (pisanie dyktanda), 1900 – cz. II (ogłoszenie wyników)
2. Rejestracja uczestników odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem właściwej
. części DYKTANDA
3. Podczas pisania DYKTANDA nie można korzystać z żadnych pomocy
naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi,
opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń
elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.
4. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem IV. 3 wpływa na
dyskwalifikację piszącego
5. DYKTANDA nie wolno pisać „literami drukowanymi”
6. Do pisania DYKTANDA należy używać wyłącznie czarnych długopisów
7. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie
8. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego
9. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników
11. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych
12. Ewentualna dogrywka odbędzie się w terminie wskazanym przez komisję, nie później niż następnego dnia po części właściwej DYKTANDA
13. Wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników
14. Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Nowym słowniku ortograficznym PWN” pod red. E. Polańskiego

V. NAGRODY
1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Orzyski Mistrz Ortografii
2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Pióro Burmistrza Orzysza
oraz tytuł Orzyskiego Mistrza Ortografii
3. Orzyski I Wicemistrz Ortografii i Orzyski II Wicemistrz Ortografii
otrzymają nagrody rzeczowe
4. Nagrody i tytuły zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej
dogrywce tego samego dnia

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w DYKTANDZIE jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
niniejszego regulaminu
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania, przedłużania,
unieważniania DYKTANDA lub pewnych jego etapów
3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną
wykluczone z udziału w konkursie


Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Drukuj | Wyślij znajomym | 2006-12-06 18:10 | Beata Szymankiewicz

Dzień z "Orzyszankami"

W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZU 20-LECIA ISTNIENIA ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „ORZYSZANKI” DOM KULTURY W ORZYSZU ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA „DZIEŃ Z ORZYSZANKAMI”

3 listopada 2006 r. GODZ. 10- 18
DOM KULTURY W ORZYSZU SALA NR 3

W PROGRAMIE;
- WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA
"HISTORIA ZESPOŁU W OBIEKTYWIE"
- PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NA TEMAT ZESPOŁU
- PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU
- SPOTKANIE Z "ORZYSZANKAMI"
Drukuj | Wyślij znajomym | 2006-11-02 17:34 | Beata Szymankiewicz

Otwarte Turnieje: Szachowy i Warcabowy o Puchar Burmistrza Orzysza

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w turniejach:
Otwartym Turnieju Warcabowym
28 października b.r. (sobota) godz.16:00
Otwartym Turnieju Szachowym
29 października b.r.(niedziela) godz.15:00

Zapisy prowadzi Dom Kultury w Orzyszu!

Drukuj | Wyślij znajomym | 2006-10-28 16:32 | Beata Szymankiewicz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too